Nejnovější příspěvky
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Nejlepší příspěvky

Změna je pohyb a pohyb je změna.

Zdravím Tě do krásných letních dní, dnes mám námět na malé pozorování a zamyšlení. JAKOU ROLI HRAJE TĚLO v procesu změny našeho života a v transformaci celkově. Zkus několik dní pozorovat lidi kolem sebe, nebo si je vybav v mysli a zkus si uvědomit, kolik z nich touží po nějaké změně ve svém životě. Někteří z nich se dokonce velmi aktivně zabývají pojmy jako je transformace, novými pohledy na život, alternativou, jsou na určité cestě. Můžeš pozorovat některé, kteří dlouho touží po změně ve svém životě, zajímá je, ale nedaří se. Když se zadíváme, můžeme sledovat, že je něco spojuje. Nejen touha po změně, ale oproti tomu také určitá vlastní neměnnost a strnulost. Často nemění své zvyky, nemění strukturu svého dne, týdne a velmi často je i jejich tělo značně zatuhlé. V běžném dni jen málo mění pozici svého těla a aktivity, nevrhají se do fyzicky náročnějších aktivit, někdy k tomu mají i důvody v podobě zranění, či chorob, které jejich nepohyblivost omlouvají a komplikaci násobí. Můžeme v chůzi sledovat strnulost některé části těla, její izolovanost od celého zbytku systému svalů a pohybu. Napadá mě k tomu ....

Změna: pohyb - kupředu, dozadu, rotace, vlnění, kruhy, začátek pohybu, konec pohybu, tvorba pohybu, vnímání pohybu, vnímání sebe sama. TANEC

Vibrace: zvuk, vlnění, vytváření zvuku, rozvibrovávání, změna osobní vibrace, změna v realitě. ZPĚV

Tělo: funguje jako disk, zaznamenává vše, co se nám stalo samo do sebe, v pohybu to vydává opět ven, dokáže to "přepisovat", dokáže transformovat samo sebe, transformovat tím i naši mysl a prožívání. Často se můžeme dostávat do jiného stavu vědomí, otevírají se nám neomezené možnosti poznávání sebe i životních souvislostí. Tělo je člověku neustále po ruce.

Hlas: proud vzduchu vytvářející v těle vibraci - zvuk. Vzduch, jako základní jednotka našeho života. Vibrace, jako základní prvek reality. Tímto procházejícím a proudícím životem, dokáže člověk rozvibrovat (oživit) své tělo, mysl, emoce, dostávat se do stavu jiného vědomí a opět získávat velké zdroje. Hlas tady je tady pro člověka neustále po ruce z určitého důvodu a zvuk nevzniká v člověku náhodně. I Země vibruje ve své hladině zvuku.

Dřív jsem také velmi ráda četla o tom všem, co může být KDYŽ ... udělám změnu ... budu tou změnou ... četla jsem o transformaci ... psala a mluvila jsem o transformaci ... o změnách ve svém životě, realitě, myšlení ... vše se to ale odehrávalo v mé hlavě. Chybělo v tom tělo, nezahrnuto do procesu vědomé tvorby, bez spolupráce s vědomím. Být tou změnou je být tou změnou i fyzicky ... schopna pohybu a vytvářející pohyb. Možná, že na své cestě za životními změnami toto odpojení lidé, kterým se změna nedaří, také zažívají. Nebo jej zažíváš i Ty. Spolupráce těla s vědomím, ale změnu a tvorbu našeho života akcelerují. Respektive se náhle objeví ta přirozená síla člověka.

Já jsem si jednoho dne troufla a dovolila tancovat a zpívat ... spíš jsem se k tanci a zpěvu vrátila a pochopila, proč byl v mém životě tak důležitý. Náhle dostalo smysl, proč vlastně tělo mám. Odběhly všechny ty spousty řečí "to tělo to nejsi ty, ty jsi duše, ty jsi někde úplně jinde, jsi úplně jiná forma, je to jen schránka, je to chrám, ty jen naplňuješ tělo svou esencí" ... puf! Byly pryč. Ve 3D JSEM TO TĚLO. JSEM VĚDOMÍ V TĚLE. Ale ne pro starosti se vzhledem, s ošacením, s nějakým procvičováním a dáváním se do formy do plavek. Tělo se ukázalo jako úžasný nástroj k napojení, ke zdroji informací, úplně jako vysílač, přímo "transformátor" ;-) Proto šamani vždy tancovali a zpívali, ale nechávali si toto umění jen pro sebe.

Když jsem zapojila do změn i tělo, v tu chvíli se změny začaly dít velmi rychle. Začaly se odvíjet protože v tom byl ...

... pohyb - vědomě kupředu, dozadu jak to cítím, co se semnou děje, co se děje teď, jak vnímám minulost a jak budoucnost

... rotace - procítění energií při pohybu mého těla v rotaci

... vlnění - vše kolem mne je vlnění, jak dokážu splynout s vibrací a vlněním rytmu v místnosti, jsem toho schopná, příjmout vlnění, stát se vlnou, nasednou na ni a "cestovat", dokážu kolem sebe vnímat vlnění

... kruhy - cykly, všude kolem nás, nekonečno, solve et coagula - odděluj a spojuju neboli nekonečný princip Vesmíru, jak na ně reaguje moje tělo, jak jej dokáži já tělem udělat a prožít

... začátek pohybu, konec pohybu ... a moje reakce na ukončování a začínání, příběh mého začátku, příběhy "konců" se kterými jsem se setkala a pohled na "konec" který mě čeká

... moje tvorba pohybu - kdo jsem, způsob, kterým tvořím, co tvořím, co k tomu potřebuji

... vnímání pohybu, vnímání sebe sama - naprosté tady a teď

... zvuk - jedním z možných účelů pyramid bylo cestování mimo tuto realitu za pomoci rozvibrování pyramidy zpěvem ... to je možná důvod, proč mě zpěv časem přitáhl k pyramidám do Bosny, kam mě pozvali a kam se zase chystáme

... změna osobní vibrace - hmatatelně jde cítit, že při zpívání manter člověk mění svou náladu, emoce, své vibrace celkově a začínají se v životě dít jiné věci, startuje celkovou přeměnu a přicházejí k ní zdroje

Tělo ve svém přirozeném stavu celé spolupracuje doslova od maličků na rukou k palcům na nohou. Je to spolupracující celek. A pak i naše mysl dokáže přirozeně a plasticky fungovat a tvořit svou realitu. A nebo je naopak tak tuhá jako naše tělo.

Tělo v propojení s vědomím dokáže přirozeně reagovat na to, co se děje, řekněme, že je více citlivé, umí zvolit vhodné pohyby ("kroky"), přizpůsobit se svému okolí, vnímá silněji tady a teď. Stejně tak je pak i mysl (i srdce) schopná sladit se s okolím a vytvářet "kroky".

Tělo s myslí spolupracují v intenzivní interakci, pohyb přivolá myšlenku, přivolá emoci a naopak myšlenky a naše emoce uvádějí tělo v určité pohyby a postoje. Kdo s tím začíná není podstatné. Důležité je spojení. Nezaměřovat se jen na svou mysl (srdce) a cítění, ale také fyzickou stránku a komplexnost prožívání.

Ještě pořád to kolem nás ale je ... ten dojem, že zpěv a tanec jsou okrajové aktivity patřící do uměleckých škol a do chvil, kdy nám zbyde čas a bude sranda.

Když jsem poznala sílu pohybu, tance, zpěvu a vážně jejich "moc", číst o změnách, přemýšlet o změnách, to už prostě nestačilo. Být pasivní pozorovatel toho, že se "něco děje", něco se snad chystá, že "se mění vibrace" to už prostě bylo málo. Na řadě bylo jít do změn a vibrací a fyzicky (ve fyzické realitě jsme) vykonávat a vědomě je vnímat (nechat je vejít do dalších dimenzí pomocí našeho vědomí a uvědomění). Stranou tedy odcházely mé aktivity jak v sociální práci, tak ve vzdělávání lidí a děkuji, že jsem je mohla prožít, abych získala informace a zkušenosti pracovat s lidmi. Takže to dává teď všechno smysl, proč si netancuju doma sama (což taky dělám a taky se účastním jako účastník různých pohybových aktivit např. Toscana 2017 Body Intelligence k mému sebepoznání), ale proč tancujeme předně společně ve skupinách a zpíváme.

Nebojme se změny, nebojme se pohybu a svého těla! Jakobychom chtěli vidět jen jeden kousek svého já tu "duši", kterou si představujeme. Nebojme se ani sami sebe, svého projevu těla a zvuku hlasu a tancujme a zpívejme - rozhýbejme a rozvibrujme se svou změnou.

Zuzka

Děkuji za fotky z nedávného pobytu s tancem a zpěvem u pyramid v Bosně Dušanu Swalensi.


Následujte nás
Zatím žádné tagy
Hledání podle štítků
Archiv
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now